Ekonomisk hjälp vid spelmissbruk

Spelmissbruk kan lätt leda till en trasslig ekonomi där skulder byggs upp och där man spelar för pengar som man inte har råd att förlora.

Om du hamnat i en situation där du samlat på dig en massor av skulder på grund utav ditt spelande kan det vara svårt att veta var man ska börja och hur man ska prioritera för att bli fri från dessa skulder. Det är dock viktigt att komma ihåg att det finns hjälp att få, oavsett hur omfattande spelskulderna är.

Var vänder man sig för ekonomisk hjälp vid spelmissbruk?

Spelmissbruk kan leda till allvarliga ekonomiska konsekvenser och för många spelmissbrukare kan den första reaktionen på att hamna i skuld vara att försöka vinna tillbaka de förlorade pengarna. Detta är dock helt fel väg att gå. Istället finns det flera olika resurser och stöd tillgängliga för att hjälpa till med ekonomisk hjälp vid spelmissbruk.

Kommunal budget- och skuldrådgivning

En av de första platserna du kan vända dig till är din kommunala budget- och skuldrådgivning. Dessa tjänster är tillgängliga i alla kommuner och erbjuder gratis rådgivning om din ekonomi.

De kan hjälpa dig att få en överblick över din ekonomi, ge praktiska råd om hur du ska hantera och prioritera dina spelberoende skulder, och även hjälpa dig att ansöka om eller överklaga beslut om skuldsanering hos Kronofogden.

Skuldsanering

Skuldsanering är en process där en skuldsatt person befrias, helt eller delvis, från skyldigheten att betala sina skulder. I Sverige kan personer få skuldsanering enligt skuldsaneringslagen.

Det är Kronofogden som utreder och beslutar om du du är giltig skuldsanering eller inte. Budget- och skuldrådgivaren ser dock till och ger dig kostnadsfritt stöd under hela skuldsaneringsförfarandet, från ansökan till omprövning och överklagan av beslut.

Professionella rådgivningstjänster

Om du känner att du inte orkar hantera allt detta själv finns det professionella rådgivningstjänster som kan hjälpa dig med din skuldsanering. Dessa tjänster kan hjälpa till med allt från rådgivning och planering till genomgång av din ekonomi och upprättande av en hållbar hushållsbudget. De kan även analysera dina inkomster, utgifter och tillgångar, och ta hand om pappershanteringen och kontakten med din kommun och Kronofogden.

Andra råd för att hantera spelskulder

Förutom att söka professionell hjälp finns det såklart andra strategier som kan hjälpa dig att hantera dina spelskulder. Det kan vara att sätta upp en budget och följa den strikt, att undvika frestelser att spela, och att söka stöd från familj och vänner.

Det finns ett tydligt samband mellan skulder och spelmissbruk

Det finns en tydlig koppling mellan skulder och spelmissbruk, vilket är väl dokumenterat. I en kartläggning som Kronofogden gjorde 2020 uppgav 10 procent av dem som ansökt om skuldsanering att de hade spelproblem. Detta visar att behovet av ekonomisk hjälp vid spelmissbruk är stort.

Under 2020 ansökte 28 000 personer om skuldsanering, och nära hälften av de som sökt skuldsanering är under 30 år. Dessa siffror visar att spelberoende skulder är ett betydande problem, särskilt bland yngre befolkningen.

Ska man som anhörig hjälpa den som har spelproblem ekonomiskt?

Som anhörig till en spelmissbrukare kan det vara minst lika jobbigt. Detta gäller särskilt när det kommer till att hantera de ekonomiska konsekvenserna av spelmissbruk. En vanlig fråga som uppstår är om man bör hjälpa den spelberoende ekonomiskt. Detta är en komplex fråga och det finns inget entydigt svar, men det finns vissa faktorer att överväga.

Det är viktigt att förstå att ekonomisk hjälp vid spelmissbruk inte nödvändigtvis innebär att ge pengar direkt till den spelberoende. I vissa fall kan det förstärka problemet att ge pengar direkt, eftersom det kan ge den spelberoende möjlighet att fortsätta spela. Istället kan det vara mer effektivt att hjälpa till på andra sätt, till exempel genom att bidra till kostnaden för behandling eller genom att hjälpa till med att hantera spelskulder.

Din egen ekonomiska situation är också en viktig faktor att ta hänsyn till. Din ekonomi bör aldrig sättas i fara genom att hjälpa någon annan ekonomiskt. Om du väljer att hjälpa till ekonomiskt, är det viktigt att sätta gränser och vara tydlig med vad du kan och inte kan bidra med.

Om du är osäker på hur du bäst kan hjälpa, kan det vara bra att söka professionell rådgivning. Det finns organisationer som erbjuder ekonomisk hjälp vid spelmissbruk, inklusive rådgivning och hjälp med ekonomi. De kan ge vägledning om hur man bäst kan stödja en spelberoende utan att förvärra deras ekonomiska problem.

Lämna en kommentar