Spelkoll – allt du behöver veta

Syftet med spelande bör alltid vara att ha kul och roligt, men ibland kan det vara svårt att upprätthålla en balans mellan nöje och ansvar. Här kommer Spelkoll in i bilden, ett initiativ från Svenska Spel som syftar till att ge spelare en tydlig överblick över deras spelmönster. Det unika med Spelkoll är dess förmåga att ge en detaljerad inblick i hur mycket pengar du spenderar på spel och om ditt spelande innebär någon risk.

Detta verktyg är designat för att främja en sund spelkultur. Genom att aktivt välja att använda Spelkoll, tar du ett steg mot att bli mer medveten om dina spelvanor. Spelkollen är också fullt frivilligt och det är helt upp till varje individ att bestämma om de vill använda det eller inte. Detta ger dig som spelare full frihet att välja hur du vill hantera din speltid och -budget.

Spelkoll fungerar som en spegel som reflekterar ditt spelbeteende. Genom att regelbundet kontrollera din status på Spelkoll, får du en klar bild av om ditt spelande förändras på ett sätt som kan vara riskfyllt. Det är ett verktyg som inte bara ger insikter utan också möjligheten att agera baserat på dessa insikter.

Vad är Spelkollen?

Spelkollen är ett initiativ från Svenska Spel som syftar till att göra spelande på deras casinon tryggare, mer glädjefyllt och sunt. För att uppnå detta har Svenska Spel lagt stor vikt vid att följa upp och säkerställa att deras verktyg verkligen gör skillnad, särskilt för spelare som kan vara i riskzonen för att utveckla ett problematiskt spelbeteende.

Utvecklingen av Spelkolls-teknologin har skett genom ett nära samarbete med forskare och experter inom området, och dess effektivitet testas och utvärderas kontinuerligt. Detta för att säkerställa att verktyget verkligen bidrar till en säkrare och mer medveten spelupplevelse för användarna.

Svenska Spels mål med Spelkollen är dubbelt: att ha koll på spelbeteenden och att göra det enkelt för spelare att själva få insikt i och kontroll över sina spelvanor.

Förutom att erbjuda en översikt där spelare själva kan granska och reflektera över sina spelvanor, skickar Svenska Spel också notiser direkt till spelarna. Dessa notiser är avsedda att få spelare att reflektera över sitt spelande.

Om det finns tecken på att en spelares beteende förändras signifikant, kan det leda till att en av Svenska Spels omsorgskommunikatörer tar kontakt för att se över situationen. Detta personliga tillvägagångssätt säkerställer att spelare inte bara får verktygen för att förstå sitt spelbeteende utan också får stöd och vägledning när det behövs.

Varför lanserade Svenska Spel Spelkoll?

Precis som vi varit inne på tidigare är syftet med Spelkoll att skapa en säkrare och mer ansvarsfull spelupplevelse för användarna. Svenska Spel har ett tydligt engagemang för att främja en sund spelkultur, och lanseringen av Spelkoll är ett led i detta arbete. Genom att erbjuda ett verktyg som Spelkoll, vill Svenska Spel uppmuntra till självreflektion och ansvarstagande bland spelarna, samtidigt som företaget också tar ett steg framåt i sitt eget ansvar för spelarnas välbefinnande.

Spelkoll är en reaktion på det växande behovet av effektiva åtgärder för att motverka problematiskt spelande. Med detta verktyg vill Svenska Spel ge spelare möjligheten att själva övervaka och kontrollera sitt spelande på ett lättillgängligt och användarvänligt sätt.

Finns Spelkollen på andra casinon?

Nej, Spelkollen är ett unikt verktyg som utvecklats specifikt av Svenska Spel. Det är inte tillgängligt på andra casinon. Denna exklusivitet understryker Svenska Spels engagemang för ansvarsfullt spelande och deras vilja att leda vägen i branschen för en sundare spelkultur. Andra casinon kan ha liknande system för spelövervakning och ansvarstagande, men Spelkollen i dess nuvarande form är en tjänst som endast erbjuds av Svenska Spel.

Lämna en kommentar